Tukipalveluja asumiseen, työllistymiseen ja velkaantumisen hallintaan

Etusivu

MAHDOLLISTAMME MUUTOKSEN

Indcare Oy tuottaa tukipalveluja asumiseen, työllistymiseen ja velkaantumisen hallintaan.

Palvelumme

Indcare palvelee asiakkaitaan inhimillisellä otteella kokonaisvaltaisesti ja huomioiden kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Emme jätä asiakkaitamme yksin, vaan autamme ja tuemme heitä karikoissa, joita elämä ajoittain itse kullekin tarjoaa.

Haluamme, että asiakkaamme löytävät yhteistyössä ammattilaistemme kanssa heille toimivat keinot selviytyä elämän haasteista nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteemme on omiin kykyihinsä uskova ihminen, joka toimii ennaltaehkäisevästi ennen kuin arjen haasteet tulevat hallitsemattomiksi.

Käytössämme on toimintaamme vahvasti tukeva palveluseurantajärjestelmä, jota hyödyntämällä pysymme ajantasalla asiakkaan palvelutarpeista.

Ajankohtaista

Indcaren Powering Up for Success -hyvinvointiryhmä Espoon korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkaille alkoi 25.10.2022

Yhteistyössä Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksen (Koske) kanssa toteutettava ryhmä järjestetään jo kolmatta kertaa.

Ryhmässä tuetaan työnhakijoiden työkykyä, itsetuntoa ja henkistä hyvinvointia pitkittyneessä työnhaussa. Valmennus keskittyy työnhakijoiden vahvuuksien tunnistamiseen, uratavoitteiden kirkastamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen monipuolisin keinoin ja verkostoja hyödyntäen. Ryhmässä esitellään myös espoolaisia ja pääkaupunkiseudun hyvinvointipalveluja sekä edistetään asiakkaiden suomalaisten työmarkkinoiden tuntemusta.  

Indcaren Powering Up for Success -hyvinvointiryhmä Espoon korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkaille päättyi onnistuneesti

Viime viikolla päättyneen Powering Up for Success -hyvinvointiryhmän tavoitteena oli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden tuen sekä positiiviseen itsetutkiskeluun perustuvan työskentelyn avulla tukea vieraskielisten työllistymistä pitkittyneessä työnhaussa. Ryhmä sai osallistujilta ansiokasta palautetta loppuarvioinnissa.  

Yhteisöllisyyden ja vertaistuen merkitys nousi tärkeäksi ryhmässä. Vertaisryhmän tuki auttoi ymmärtämään, ettei ole omassa tilanteessaan yksin, eikä työttömyys johdu omista puutteista. Vertaisten osaamisen ja positiivisten kokemusten jakaminen ryhmässä auttoi peilaamaan myös omia vahvuuksia.

“I have got to know myself better, so I got more confidence after the sessions. I have learnt from other group members to find something to distract the stress and negative emotions. I also learnt to be open to new things, try every possibility that could happen to you.”

Ryhmään osallistuneet painottivat ryhmän antaneen eväitä työllistymiseen itsetuntemuksen, omien vahvuuksien ja kasvumahdollisuuksien tunnistamisen sekä niiden sanoittamisen kautta. Ryhmästä saatiin myös vinkkejä verkostoitumiseen ja oman urapolun löytämiseen.

“I got to find out the direction where I want to start now. Previously I was lost on what to do and where to start. The meeting with NGOs and how to start with LinkedIn really gave me some direction and a better understanding on how to start.”

Ryhmä antoi vinkkejä ja uusia työkaluja omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja tuki ymmärrystä siitä, kuinka omasta hyvinvoinnista voi ja tulee pitää huolta, jotta oma arki on mielekästä ja voimavarat riittävät myös haastavien elämäntilanteiden käsittelyyn. Ryhmäläiset saivat uutta tietoa, kontakteja ja kokemuksia ryhmässä esitellyistä kulttuuri-, hyvinvointi- ja järjestöpalveluista.

“I’m now more aware of my health and all the opportunities available to me regarding employment paths.”

“I learnt where to direct my negative energies to something better and enjoy daily life in Finland.”

 

Lämmin kiitos osallistujille sekä ryhmän vierailijoille ja yhteistyötahoille: Espoo liikkuu, Espoon kuvataidekoulu, Helinä Rautavaaran museo, Naapuruustalo Matinkylä, Nicehearts ry, Filoksenia ry Trapesa ja Espoon Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus KOSKE!

Indcare on mukana tukemassa vieraskielisten espoolaisten työllistymistä ja hyvinvointia

Syksyllä 2021 käynnistynyt yhteistyö Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksen (Koske) kanssa jatkui tänäkin keväänä maahan muuttaneille työnhakijoille suunnattuna ryhmämuotoisena hyvinvointia ja työkykyä vahvistavana valmennuksena. Toinen Powering Up for Successhyvinvointiryhmä järjestettiin maaliskuussa 2022.

Ryhmässä tuetaan työnhakijoiden työkykyä, itsetuntoa ja henkistä hyvinvointia pitkittyneessä työnhaussa. Valmennus keskittyy työnhakijoiden vahvuuksien tunnistamiseen, uratavoitteiden kirkastamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen monipuolisin keinoin ja verkostoja hyödyntäen. Ryhmässä esitellään myös espoolaisia ja pääkaupunkiseudun hyvinvointipalveluja sekä edistetään asiakkaiden suomalaisten työmarkkinoiden tuntemusta.

”It was nice talking to other people who are dealing with the same situation like mine. We share our working experience, our tips that we are using to care about our own well-being, also I learned a lot from the theoretical part.”

Indcaren, Vennerin ja Espoon kaupungin yhteistyöpilotti esiteltiin Lapsiperheköyhyyswebinaarissa

1.10.2021 järjestettiin Lapsiperheköyhyysohjelman kokoava webinaari. Eri toimijat kuvasivat  keinojaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Myös meidät oli kutsuttu esittelemään Indcaren, Vennerin ja Espoon kaupungin yhteistyöpilottia ja sen upeita väliaikatuloksia. 

Voit tutustua esitykseemme tästä. Pääset etenemään esityksessä nuolinäppäimillä. 

Indcare on mukana Espoon kaupungin ja Vennerin kanssa yhteistyöpilotissa

Olemme päässeet mukaan tukemaan Espoon kaupungin lapsiperheköyhyyden ehkäisyn toimenpideohjelmaa yhdessä Vennerin kanssa. Asiakkaamme ovat päässeet nauttimaan kahdesta Vennerin ruokalaatikosta,  tutustumaan monipuolisiin ruokareseptivideoihin ja saaneet ruokakasvatustietoa. 

”Lapsiperheköyhyyden vähentäminen vaatii monialaista useiden eri toimijoiden yhteistyötä. Tämä pilotti on hyvä esimerkki uudesta yhteistyökokeilusta, jolla pyritään tukemaan lapsiperheiden arjen hallintaa ja lisäämään kaikkien perheen jäsenten osallisuutta ja toiminnallisuutta. Odotan mielenkiinnolla perheiden palautetta kokeilusta”, Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen kertoo.