Tukipalveluja asumiseen, työllistymiseen ja velkaantumisen hallintaan

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea sosiaalihuollon asiakkuudessa oleville asiakkaille asumisen ja arjen sujuvuuden takaamiseksi.

Yhteistyötä raamittava tuki- ja palvelusuunnitelmaa rakennetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisukeskeiseen ajatteluun nojaavan työskentelyn tavoitteena on vahvistaa asiakkaan pystyvyyden tunnetta ja omatoimisuutta siten, että itsenäinen pärjääminen tulevaisuudessa mahdollistuu. Työskentelyssä keskitytään asiakkaan voimavarojen vahvistamiseen elämän eri osa-alueilla.

 

Jos kiinnostuit palvelusta ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä: