Tukipalveluja asumiseen, työllistymiseen ja velkaantumisen hallintaan

Meistä

Indcare on vuonna 2016 perustettu, HyTe ry:n omistama yritys. Tarjoamme asiantuntevaa, ihmisläheistä ja yksilöllistä tukityötä valtakunnallisesti. Palvelukonseptiimme kuuluvat asumisen ja avohuollon tukipalvelut.

Ammattilaisemme ovat kehittäneet uudenlaisen, kokonaisvaltaisen ja yksilöllisiä ratkaisuja hakevan konseptin. Tarjoamme yksilöä ja perhettä syvällisesti tukevaa pitkäkestoista, sekä myös nopeaa ratkaisua ja toimintaa edellyttävää palvelua inhimillisellä otteella.

Jatkamme joustavasti palveluidemme, toimintojen ja työvälineiden kehitystyötä. Seuraamme kiinteästi yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja niiden myötä syntyviä tarpeita, jotta uudistumme ja pystymme vastaamaan nopeasti näihin haasteisiin.

Hyvän mielen työpaikka vuodesta 2021 

Meille työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Haluamme rakentaa työyhteisöömme toimintatapoja, jotka tukevat työntekijöiden työhyvinvointia. Hyvän mielen työpaikka merkki on auttanut meitä arvioimaan ja muokkaamaan toimintatapojamme, jotta työntekijämme jaksaisivat työssään paremmin. Tästä tunnustuksena olemme saaneet Hyvän mielen työpaikka -merkin jo vuodesta 2021 lähtien. 

Voit lukea lisää Hyvän mielen työpaikka -merkistä täältä.

TyHy toiminnan uudet tuulet Indcaressa

Haluamme Indcare Oy:ssä tukea työntekijöidemme työssäjaksamista ja hyvinvointia. Olemmekin kehittäneet työhyvinvointi (TyHy) päivien toimintaa aktiivisesti viimeisen kahden vuoden aikana. Järjestämme TyHy-päiviä kolme kertaa vuodessa eri teemoilla yhteistyössä alojen ammattilaisten kanssa: liikunta, ravinto ja palautuminen.

Liikunta vahvistaa fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja ja vähentää työntekijöiden sairastumista. Säännöllinen liikkuminen heijastuu vähäisempinä sairauspoissaoloina, työkyvyn paranemisena ja laadukkaampina elinvuosina. (Lähde: TTL)

Liikunta aiheisten TyHy-päivien yhteydessä olemme paneutuneet mm. seuraaviin aiheisiin; liikunnan merkitys, liikunta työhyvinvoinnin lähteenä, omat liikkumisen tavat, erilaiset liikkuja tyypit, työpaikan liikuntakulttuuri, taukoliikunta. Helmikuun 2023 TyHy-päivän jälkeen teimme yhdessä arkeemme sopivan Indcaren Uusi normipäivä – Liikkuva aikuinen suunnitelman. 

Työajalla tapahtuva terveellinen ruokailu heijastuu myös kotiin ja muihin ruokavalintoihin. Hyvistä raaka-aineista oikeaoppisesti valmistettu ruoka auttaa ylläpitämään vireystasoa ja työkykyä. Ravitsemussuositusten mukaiset ateriat takaavat riittävän energian ja tarvittavien hivenaineiden ja vitamiinien saannin. (Lähde: TTL)

Vuosina 2022–2024 toteutamme ravinto aiheiset TyHy-päivät ravintovalmennus kurssina. Kurssin teema on Startti terveellisempään työelämään. Kolmen erillisen koulutuspäivän aihekokonaisuudet ovat verensokerin säätely ja oikeat rasvat, suolisto ja henkinen suorituskyky, stressi ja hormonit.

Lepo ei ole vain fyysistä nukkumista, vaan myös henkinen prosessi. Työstä palautuminen on kehollista ja mielensisäistä toimintaa. Palautumista tapahtuu jo työpäivän aikana esim. lounastauoilla. (Lähde: TTL)

Palautumisen osalta olemme jo ennättäneet TyHy-päivinä tutustua enneagrammiin ja sen eri persoonallisuustyyppeihin sekä kouluttauduttu uneen ja palautumiseen.

Yhteisö- ja itseohjautuvuus Indcaressa

Indcaressa on kehitetty yhteisö- ja itseohjautuvuutta suunnitelmallisesti koko tiimin voimin. Yksi osa kehittämisprosessia on ollut kulttuurikäsikirjan luominen. Kulttuurikäsikirjassa esitellään yrityksen toimintakulttuuria rehellisesti, realistisesti ja avoimesti. Tarkoitus on tuoda näkyväksi se, että yrityksessä kulttuuria pidetään voimavarana. Kulttuurikäsikirja on valmistunut keväällä 2023. Kulttuurikäsikirjaa on työstetty koko tiimin voimin yhteisissä työpajoissa, sisältäen aiheet missio, visio, arvot, työympäristön kuvaus ja työtavat, johtaminen, pelisäännöt, perehdytys, perehdytys, itseohjautuvuus ja psykologinen turvallisuus.

Voit tutustua Indcaren kulttuurikäsikirjaan klikkaamalla linkkiä.

Kevät 2021: Indcare mukana lapsiperheköyhyyden ehkäisyn yhteistyöpilotissa Espoon kaupungin ja Vennerin kanssa

Pääsimme mukaan tukemaan Espoon kaupungin lapsiperheköyhyyden ehkäisyn toimenpideohjelmaa yhdessä Vennerin kanssa. Asiakkaamme pääsivät nauttimaan kahdesta Vennerin ruokalaatikosta, tutustuivat monipuolisiin ruokareseptivideoihin ja saivat ruokakasvatustietoa. 

”Lapsiperheköyhyyden vähentäminen vaatii monialaista useiden eri toimijoiden yhteistyötä. Tämä pilotti on hyvä esimerkki uudesta yhteistyökokeilusta, jolla pyritään tukemaan lapsiperheiden arjen hallintaa ja lisäämään kaikkien perheen jäsenten osallisuutta ja toiminnallisuutta. Odotan mielenkiinnolla perheiden palautetta kokeilusta”, Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen kertoo.

1.10.2021 järjestettiin Lapsiperheköyhyysohjelman kokoava webinaari. Eri toimijat kuvasivat  keinojaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Myös meidät oli kutsuttu esittelemään Indcaren, Vennerin ja Espoon kaupungin yhteistyöpilottia ja sen upeita väliaikatuloksia. 

Voit tutustua esitykseemme tästä. Pääset etenemään esityksessä nuolinäppäimillä

Yhteistyöpilotista tehtiin myös opinnäytetyö, joka julkaistiin vuonna 2023. Voit tutustua opinnäytetyöhön tästä.

Olemme mukana Made in Uusimaa -kampanjassa

Indcare on mukana  tukemassa uusmaalaista yrittäjyyttä. Uusimaa on Suomen talouden ja kehityksen veturi. Uusimaa tuottaa 39 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Alueella sijaitsi ennen koronatilanteen tuomia muutoksia yli 800 000 työpaikkaa, mikä on kolmanes Suomen työpaikoista. Siksi myös koronakriisin lomautukset ja työttömyys osuvat pahiten Uudellemaalle. 60 prosenttia Suomen lomautetuista on Uudeltamaalta. 

Uudenmaan identiteetti on merkittävästi vahvistunut korona-kriisin ja sen aiheuttamien rajoitusten seurauksena. Paikalliset palvelut, työpaikat ja tuotteet ovat saaneet uuden merkityksen uusmaalaisten arjessa.

Uusimaa selviää kriisistä ja on Suomen kasvun veturi tulevaisuudessakin. #madeinuusimaa