Tukipalveluja asumiseen, työllistämiseen ja velkaantumisen hallintaan

Tukiperhetoiminta

Indcaren tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolakiin pohjautuvaa avohuollon tukipalvelua.

Tukiperhetoiminta kattaa tukiperheiden hankinnan, valmennuksen, seurannan ja tukemisen.

Saatuamme palvelupyynnön , etsimme palvelupyyntöä vastaavan tukiperheen. Solmimme tukiperhesopimuksen ja teemme toimivan suunnitelman lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi.